امین حیدری
تماس با من
پروفایل من
      وبلاگ مهندسی عمران و سازه (وبلاگ شخصی امین حیدری)
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) اسفند ماه ۱۳۸۹ نویسنده: امین حیدری - یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠

رشته معماری
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن(۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۸۰)

...


* مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)
* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)
* مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)
* مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۸۸)- فصول اول تا نهم
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۸۷)
* مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۸۰ )
* مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۱)
* مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)
* راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی
* راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)
* مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
* طرح معماری
* جزئیات اجرائی ساختمان *
* روشها و مسائل اجرایی*
* مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان)

رشته عمران (محاسبات)
* اصول و مبانی بارگذاری ساختمان و مبحث ششم (۱۳۸۵)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(۱۳۸۷)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی، تکنولوژی بتن و مبحث نهم (۱۳۸۸)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی و مبحث هشتم(۱۳۸۴)
* اصول و مبانی مکانیک خاک و مهندسی پی و مبحث هفتم (۱۳۸۸)
* اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی)

رشته عمران (نظارت)
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)
* مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( ۱۳۸۵)
* مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (۱۳۸۸)
* مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)
* مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب ۱۳۸۸ و تکنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)
* مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۸۷)
* مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( ۱۳۸۳)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (۱۳۸۶)
* راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (۱۳۸۲)
* * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)
* * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

برای مشاهده مواد آزمون برای رشته های زیر به ادامه مطلب بروید:

  • رشته تاسیسات برقی
  • رشته تاسیسات مکانیکی
  • رشته شهرسازی
  • رشته نقشه برداری
  • رشته ترافیک

 

رشته تاسیسات برقی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) (۱۳۸۰)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی(۱۳۸۷)
* راهنمای مبحث سیزدهم( طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)
* مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۱)
* * طرح و اجرای تأسیسات برقی

رشته تاسیسات مکانیکی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری )(۱۳۸۴)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (۱۳۸۰)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی) (۱۳۸۷)
* مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)
* مبحث هفدهم (تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها)(۱۳۸۷)
* مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی)
* * طرح وا جرای تأسیسات مکانیکی
* * برای مورد ذکر شده از مراجع معتبر فنی و مهندسی تاسیسات مکانیکی استفاده گردد.

رشته شهرسازی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)
* مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)
* حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
* مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
* * اصول و مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری
* * روش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری
* * مسائل شهرسازی ایران اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
* * اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمایش، کالبد ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی: هادی، جامع، ساختاری-تفصیلی، آماده سازی، شهرک سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظایر آن

رشته نقشه برداری
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
* * متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
* نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
* * کاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
* * کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان سازی
* * تعیین موقعیت املاک
* * پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالودها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
* * گرایشهای میکروژئودزی( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری کاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS,LIS )( درحد کاربردی)

رشته ترافیک
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* * طراحی راه های شهری
* * مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
* * مشخصات فنی و اجرایی معابر
* * مهندسی ترافیک و ترابری
* * ایمنی معابر
* * حمل و نقل همگانی

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
* تذکر۱ : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
* تذکر۲ : در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
* تذکر۳ :آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  نظرات ()
مطالب اخیر گفت و گو با بنیانگذار رشته مدیریت وبرنامه ریزی شهری درایران: تبریز چشم آذربایجان قرارداد تیپ نظارت نظام مهندسی استخراج منحنی تنش - کرنش فولاد از برنامه sap2000 شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان ابر سازه های دنیای عمران و ساختمان معرفی 10 آسانسور معروف دنیا زمین لرزه ای به شدت 3.5 در مقیاس ریشتر تبریز را لرزاند دعا تبلیغ رایگان زلزله سیستان و بلوچستان
کلمات کلیدی وبلاگ a face through the fog (۱) cement (۱) cement history (۱) portland cement (۱) sampling fast set concrete (۱) sap2000 (۱) آخرین اخبار زلزله (۳) آخرین پس لرزه (۱) آخرین پس لرزه تبریز (٢) آخرین زلزله (٢) آسانسور (۱) آگهی رایگان (۱) آگهی و تبلیغات (۱) آمار زلزله اهر (۱) آموزش (٧) آموزش اتوکد (۱) آموزش نقشه برداری (٥) آیین نامه های ساختمان (۱) ابر سازه (۱) اجرای ساختمان فولادی (۱) احتمال زلزله تهران (۱) ادامه پس لرزه ها (۱) ارجاع پرونده نظارت (۱) اصطلاحات شهرداریها (۱) اصطلاحات شهرسازی (۱) اصطلاحات عمرانی (٢) اطلاعات عمومی (٦) اطلاعات عمومی عمران (۱٥) اطلاعات عمومی معماری (۱) الیاف جایگزین آرماتور در بتن (۱) انجمن بتن آذربایجان شرقی (۱) انواع بتن (٢) انواع پل (۱) انواع سد (۱) انواع شیشه (۱) بازرسی جوش (۱) بازماندگان زلزله اهر (۱) بافت فرسوده (۱) بتن (۳) بتن اسفنجی (۱) بتن الیافی (۱) بتن با شیشه (۱) بتن سبک (٤) بتن سبک اسفنجی (۱) بتن سبک گازی (۱) بتن سبک هبلکس (۱) بتن های جدید (۱) بتن های ویژه (۱) بخش نامه (٢) بخشنامه وزارت علوم (۱) برج میلاد (٢) برنامه محاسبه مثلث (۱) بزرگترین آسانسور (۱) بلندترین برج جهان (٢) بلندترین ساختمان جهان (۱) بهترین آسانسورها (۱) بهره وری (۱) پارکینگ طبقاتی (۱) پدر شهرسازی (۱) پروژه نیرورسانی (۱) پروفسور حسین زاده دلیر (۱) پس لرزه اهر (۱) پس لرزه های اخیر (۱) پس لرزه های اهر (۱) پس لرزه های تبریز (۱) پل (۱) پل سازی (۱) پل کابلی (۱) پی لرزه های اهر (۱) تاریخچه برج ایفل (۱) تبریز مه آلود (۱) تبلیغ رایگان (۱) تسلیت زلزله اهر (۱) تسهیلات بافت فرسوده (۱) تسونامی ژاپن (۱) تشخیص شدت زمین لرزه (۱) تصاوبر نمای ساختمان (۱) تصاویر برج ایفل (۱) تصاویر جالب (٧) تصاویر دانشجویی (٢) تصاویر زیبای تبریز (۱) تصاویر ساختمانی (٢) تصاویر شهرهای جهان (۳) تصاویر معماری داخلی (٢) تصویر گسل (۱) تعداد پس لرزه های اهر (۱) تعداد پس لرزه های تبریز (۱) تعریف کمانش (۱) تنش مجاز فولاد (۱) تنش کرنش فولاد (۱) توانایی های مهندس عمران (۱) تکنولوژی بتن (۱) تکنولوژی بتن پیشرفته (۱۱) تکنولوژی نوین بتن (٤) تیر برق (۱) ثبت آگهی رایگان (۱) جاری شدن سیل در شهر (۱) جدول شدت زلزله (۱) جدول شدت زلزله اهر (۱) جزئیات برج ایفل (۱) جزوه روشهای اجرا (۱) جزوه نقشه برداری (٧) حد نهایی فولاد (۱) خبر (٢) داستان جالب (۱) دانش بنیان (۱) دانشگاه سیستان و بلوچستان (۱) دانشکده مهندسی شهید نیکبخت (۱) دانلود (۱٤) دانلود اتوکد (۱) دانلود اطلاعات عمومی عمران (۱) دانلود برنامه اکسل (۱) دانلود برنامه تحلیل (۱) دانلود برنامه طرح اختلاط بتن (۱) دانلود برنامه های کاربردی (٥) دانلود پاورپوینت (۱) دانلود پروژه دانشجویی (۱) دانلود تصاویر دانشگاه س و ب (۱) دانلود تصاویر ساختمانی (٦) دانلود جزئیات اجرایی ساختمان (۱) دانلود جزوه عمران (٥) دانلود جوشکاری (۱) دانلود حل معادله درجه 2 (۱) دانلود روشهای اجرای ساختمان (۱) دانلود سوالات ارشد عمران (۱) دانلود فایل اتوکد (۳) دانلود فایل اکسل (٤) دانلود فیلم (۱) دانلود فیلم آموزشی (۱) دانلود مبحث مقررات ملی (۱) دانلود مقررات ملی (۱) دانلود نرم افزار تحلیل تیرها (٢) دانلود نشریه 55 (۱) دانلود نشریه 55 pdf (۱) دانلود نظام مهندسی (۱) دانلود نقشه های مترو (۱) دانلود کتاب (٢) دروس مهندسی عمران (۱) دعا (۱) دنیای عمران (۱) دوربین نقشه برداری (۱) دوره بازرسی جوش (۱) دوره فرآیندهای جوش و بازرسی (۱) دکتر الهی قمشه ای (۱) دکتر حسین زاده دلیر (۱) دکتر شقاقی (۱) دکتر علی کاوه (۱) دکتر ناصر کسرائی (۱) راه آهن آذربایجان (۱) رمان (۱) روابط مقاومت بتن (۱) روش تنش مجاز (۱) روش مقاومت نهایی (۱) ریشتر زلزله (۱) زلزله اخیر تهران (۱) زلزله امروز ورزقان (۱) زلزله اهر (٢) زلزله بومهن (۱) زلزله جدید تبریز (۱) زلزله در تبریز (٢) زلزله زاهدان (۱) زلزله سراوان (۱) زلزله سیستان و بلوچستان (۱) زمین لرزه (۱) زمین لرزه سراوان (۱) زمین لرزه ورزقان (۱) ساختمانهای بلند (۱) ساختمانهای جالب (۱) سازمان نظام مهندسی (۳) سازه های جالب (٤) سازه های عجیب (۱) سازه های فضاکار (۱) سازه های فضایی (۱) سد بتنی (۱) سد خاکی (۱) سرنوشت (۱) سقف سبک (۱) سقف عایق (۱) سمینار بتن (۱) سوالات ارشد (۱) سوالات ارشد 90 (۱) سوالات کنکور (٢) سوگندنامه مهندسی (۱) سیل گرفتگی خیابانها (۱) سیمان نانو (۱) شدت پس لرزه های اهر (۱) شرکت آپاکو (۱) شرکت سازه های نوین تبریز (۱) شرکت های دانشگاهی (۱) شهر من تبریز (۱) شهرسازی (۱) شهرهای زیبا (۱) شیشه دو جداره (۱) ضدیخ بتن (۱) ضریب لاغری ستون (۱) ضوابط (۱) طراحی بر مبنای حالات حدی (۱) طراحی پایدار (۱) طراحی و محاسبه (۱) طرح اختلاط بتن (۱) طرح پژوهشی (۱) طرحهای معماری داخلی (۱) عمران و سازه (۱) عکس (۱) عکس بارش برف در تبریز (۱) عکس تبریز (۱) عکس گسل (٢) عکس های زیبای دانشگاه (۱) عکسهای تبریز (۳) عکسهای جالب (۱) عکسهای جالب دانشگاه (۱) عکسهای جالب ساختمان (٢) فایلهای اتوکد (۱) فرمول کمانش (۱) فعال لشدن گسل تبریز (۱) فن آوری نوین بتن (۱) فناوری نانو (٢) فناوری نانو در صنعت ساختمان (۳) فونداسیونهای بتنی پیش ساخته (۱) قطار برقی تبریز آذرشهر (۱) گرایشهای رشته مهندسی (۱) گسل اهر (۱) گسل تبریز (۳) گسل فعال (۱) لرزه نگاری کشور (۱) ماده 33 قانون نظام مهندسی (۱) مباحث مقررات ملی ساختمان (۱) مبحث 2 مقررات ملی (۱) محل زلزله تبریز (۱) مدیریت پروژه (۱) مدیریت زمان (۱) مدیریت کارها (۱) مرتفع ترین ساختمانهای جهان (۱) مرکز تحقیقات مسکن (۱) مزایای سازه‌های بتنی (۱) مسابقات بتن (۱) مسابقات عمران (۱) مشخصات برج میلاد (۱) مشخصات سدها (۱) مشکلات شهری (٢) مصالح ساختمانی (۱) مطالب جالب (۳) مطالب جالب عمران (۱) مطالب جالب عمرانی (٥) معماری (۱) معماری داخلی (۱) معماری و عمران (۳) مقاله (۱۳) مقاومت استوانه ای و مکعبی بتن (۱) مقاومت بتن (۱) مقایسه برجهای بلند جهان (۱) مقایسه مترو ایران و چند کشور جهان (۱) مقدار میکروسیلیس دربتن (۱) مقررات ملی ساختمان (٢) مناجات (۱) مهارتهای مهندس عمران (۱) مهندس عمران (۱) مهندس مجری (۱) مهندس ناصر کسرایی (۱) مهندسی سازه (۱) مهندسی عمران (۱٢) مهندسی نانو (۳) موقعیت زلزله تبریز (۱) میکروسیلیس در بتن (۳) نانو ساختار (۱) نانو سیمان (۱) نرم افزار طراحی اتصالات (۱) نرم افزار مثلثات (۱) نشریه 55 (۱) نظارت سازه (۱) نقشه (۱) نقشه جهان (۱) نقشه ذهنی (۱) نقشه زلزله (۱) نقشه زمین لرزه اهر (۱) نقشه گسل (۱) نقشه مترو تهران (۱) نقشه مترو شهرهای بزرگ جهان (۱) نمودار (۱) نمونه قرارداد (۱) نکات اجرایی در ساختمان (۱) هوازای بتن (۱) واحد نمونه صنعت (۱) وام بافت فرسوده (۱) وام بانکی (۱) وبسایت شرکت (۱) وظایف و توانایی عمران (۱) ویرانی زلزله (۱) کادانی کارشناسی ارشد (۱) کاردان فنی عمران (۱) کاردانی فنی عمران (۱) کاشی کاری مسجد (۱) کشتی عمودی (۱) کمانش ستونها (۱) کنفرانس بتن (۱) کنکور کارشناسی ارشد (٢) یخ زدن بتن (۱)
دوستان من ثبت آگهی رايگان ويترين 118 گنجینه نقشه برداری شرکت فنی و مهندسی آپاکو تبریز شهر آرزوها تکنولوژی نوین بتن مهندس جدیری عباسی مهندسی برق پرتال زیگور طراح قالب