کمانش

محاسبات

کمانش در ستون‌ها پیش از هرچیز به ضریب لاغری ستون λ بستگی دارد. ضریب لاغری عبارت است از نسبت طول مهار نشده ستون به شعاع ژیراسیون. در حالت ایده‌آل که هیچگونه بار جانبی و خروج از محوریت بار وجود نداشته باشد، میزان بار بحرانی یک ستون فولادی از رابطه زیر به‌دست می‌آید.

F=\frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}

در فرمول فوق K ضریب طول موثر ستون بوده و براساس شرایط تکیه گاهی در بالا و پایین ستون با مقادیر زیر جایگزین می‌شود.

ستون دوسر گیردار(مقید) ۰٫۵ستون یک‌سر گیردار یکسر مفصل(مقید) ۰٫۷ستون دوسر مفصل(مقید) ۱ستون یک‌سر گیردار یک‌سر مفصل(نامقید) ۱ستون یک‌سر گیردار یک‌سر آزاد ۲ستون دوسر مفصل(نامقید) ۲

همچنین در معادله فوق E مدول الاستیسیته فولاد مصرفی، I ممان اینرسی مقطع و L طول مهار نشده ستون می‌باشند.

/ 2 نظر / 529 بازدید
amin

خوب مهندس واحد بندیش رو هم میزاشتی

pegi

سلام خسته نباشید ذر مورد کمانش تیرها اطلاعاتی میخوام