بررسی سطوح عملکردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای در سازه قاب خمشی بتن آرمه

 

در استاندارد 2800 [1] ضوابط و مقرراتی برای طراحی ساختمانها در برابر زلزله در نظر گرفته شده است اما در زمینه تامین اهداف عملکردی و میزان خساراتی که ساختمانها در حین وقوع زمین لرزه های مختلف ممکن است از خود بروز دهند، ابهاماتی وجود دارد.

طراحی بر اساس عملکرد موضوعی است که در سال های اخیر در سطح جهان و کشور ما مورد استقبال قرار گرفته است. آیین نامه های کنونی که بر اساس نیرو تهیه شده اند برای طراحی در محدوده ارتجاعی مناسبند. اما سطوحی از عملکرد که متضمن پذیرش خسارت است بر اساس معیار جابجایی قابل تعریف است. لذا تغییر مکان معیار مناسبی جهت تعریف شاخص خسارت و طراحی بر اساس عملکرد است. در این روش ساختمان مقاوم در برابر نیروی زلزله باید در برابر مقدار مشخصی نیرو مقاومت کرده و بتواند تغییر مکان تعیین شده ای را بدهد[2].(طراحی بر اساس نیرو و تغییر مکان) مقدار تغییر مکان و نیروی مذکور با توجه به سطح عملکرد ساختمان تعیین میگردد.......

/ 0 نظر / 103 بازدید