مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

فصل اول :کلیات

پیشگفتار

ماده1- تعاریف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان

 

ماده4- طراحی ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده6- طراحان حقوقی ساختمان

 

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده7- اجرای ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده9- مجریان حقوقی ساختمان
ماده10- مجریان انبوه سازکاربرگ های شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

 

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقیقی ساختمان
ماده15- ناظران حقوقی ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و عرفی ناظرانبه صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و نظارت،حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی وملکی

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

 

فصل پنجم: فهرست ‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده12 آیین‌نامه اجرایی

ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

 

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده19- شناسنامه فنی و ملکی ساختماندفترچه اطلاعات ساختمان

 

فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

 

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

/ 6 نظر / 172 بازدید
محمد رضا

بنام خدا عالیه خوشحال میشوم به وبلاگ من بیایید و مرا راهنمایی کنید . www.abraheh5.blogfa.com

محمد رضا

بنام خدا عالیه خوشحال میشوم به وبلاگ من بیایید و مرا راهنمایی کنید . www.abraheh5.blogfa.com

محمد رضا

بنام خدا عالیه خوشحال میشوم به وبلاگ من بیایید و مرا راهنمایی کنید . www.abraheh5.blogfa.com

hamid alizadeh

[لبخند][چشمک]

hamid alizadeh

[لبخند][چشمک]

hamid alizadeh

[لبخند][چشمک]