محل زمین لرزه های اخیر تبریز بر روی نقشه بر اساس گزارش سازمان لرزه نگاری امریکا

5.0 35km NE of Tabriz, Iran 2012-08-11 15:43:18 38.275°N 46.617°E 10.0 4.7 30km SW of Ahar, Iran 2012-08-11 15:21:15 38.315°N 46.793°E 10.0 4.5 31km E of Tabriz, Iran 2012-08-11 14:25:15 38.039°N 46.644°E 10.0 4.8 32km WSW of Ahar, Iran 2012-08-11 13:14:06 38.359°N 46.725°E 10.0 4.4 16km NNW of Ahar, Iran 2012-08-11 13:05:55 38.606°N 46.986°E 10.0 4.8 40km SW of Ahar, Iran 2012-08-11 12:49:17 38.209°N 46.756°E 10.0 6.3 32km WSW of Ahar, Iran 2012-08-11 12:34:35 38.324°N 46.759°E 9.8 6.4 23km SW of Ahar, Iran 2012-08-11 12:23:17 38.322°N 46.888°E 9.9

/ 1 نظر / 89 بازدید
نسیم

چقد تو ایران زلزله میاد