آخرین زمین لرزه های کشور

۱۳۹۱/۰۸/۱۷ ۰۹:۵۶:۲۹.۸

      ۵.۱ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۰۵:۵۳:۲۴.۷       ۴.۱ سیرکان، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ۱۴:۲۱:۰۰.۸       ۴.۵ محمد آباد، کرمان ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۰۰:۲۴:۵۸.۹       ۴.۳ رابر، کرمان ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۷:۲۶:۴۱.۵       ۴.۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۲:۰۱:۱۶.۶       ۴.۳ ورزقان، آذربایجان شرقی

/ 0 نظر / 71 بازدید