تسهیلات بانکی بافت فرسوده

ویـژگیهـای وام اعـطایـی :

الف– وام اعطایی برای ساخت غیرصنعتی حداکثر تا ۲۰۰میلیون ریال و برای ساخت صنعتی حداکثر تا ۲۵۰میلیون ریال به ازای هرواحد مسکونی نوساز قابل پرداخت است .

ب- وام اعطایی بدون سپرده می باشد و نیاز به سپرده گذاری در بانک ندارد .

پ- نرخ سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی ۱۲ درصد می باشد

ت– وام اعطایی برای تمامی واحدهای احداثی ، قابل انتقال به خریدار ( تبدیل به فروش اقساطی ) می باشد.

ث-تسهیلات دریافتی قابل تبدیل به فروش اقساطی برای بستگان درجه اول وام گیرنده به شرط احراز شرایط بانکی میباشد

ج- مدت احداث واحدهای مسکونی حداکثر ۱۸ ماه می باشد

چ- وام اعطایی صرفاً برای واحدهای مسکونی قابل پرداخت است .

ح- زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا ۱۵ سال (حداکثر۲سال ساخت و ۱۳ سال بازپرداخت) می باشد

 

- مـراحـل پرداخت وام :

الف– قسط اول معادل ۱۵درصد تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون)ساختمان

ب- قسط دوم معادل ۴۰درصد تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر

پ- قسط سوم معادل ۳۰ درصد تسهیلات  بعد از پایان سفت کاری

ت-قسط چهارم معادل ۱۵ درصد تسهیلات بعد از پایان نازک کاری

 

منبع: معاونت شهرسازی و  معماری شهرداری تبریز

/ 0 نظر / 62 بازدید