زمین لرزه ای به شدت 3.5 در مقیاس ریشتر تبریز را لرزاند

تاریخ وقوع زلزله:

یکشنبه، 18 اسفند 1392 در 10:04:10 
(وقت محلی - تهران)

2014-03-09 06:34:10
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۵

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۸.۰۹ شمالی و ۴۶.۳۸ شرقی عمق: ۱۷ کیلومتر عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۱.۱۱+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان آذربایجان شرقی

فاصله‌ها:

8 کیلومتری تبریز، آذربایجان شرقی 
13 کیلومتری باسمنج، آذربایجان شرقی 
19 کیلومتری خواجه، آذربایجان شرقی 

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

موقعیت زمین لرزه نسبت به شهر تبریز :

 

/ 0 نظر / 51 بازدید