# مبحث_2_مقررات_ملی

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

فصل اول :کلیات پیشگفتار ماده1- تعاریفماده2- اهدافماده3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان فصل دوم: طراحی ساختمان   ماده4- طراحی ساختمانماده5- دفاتر مهندسی طراحی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 172 بازدید