مقررات ملی ساختمان

مباحث بیست و یک گانه مقررات ملّی ساختمان ایران

 

 

مبحث

عنوان مباحث

اولین سال تصویب

بازنگری
  اول

بازنگری
  دوم

1

تعاریف

     

2

نظامات اداری

 

1384

   

3

حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

1380

   

4

الزامات عمومی ساختمان

 

1387

   

5

مصالح و فرآورده های ساختمانی

 

1369

1382

1389

6

بارهای وارد بر ساختمان

1380

1385

 

7

پی و پی سازی

 

1369

1388

 

8

طرح واجرای ساختمانهای بامصالح بنایی

1384

   

9

طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

 

1368

1385

1388

10

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

 

1368

1384

1387

11

اجرای صنعتی ساختمان

 

1383

   

12

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

1372

1380

1385

13

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

 

1372

1382

 

14

تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

1380

   

15

آسانسورها و پله های برقی

 

1380

1387

 

16

تأسیسات بهداشتی

1372

1382

 

17

لوله کشی گاز طبیعی

 

1381

1387

1389

18

عایق بندی و تنظیم صدا

 

1380

1390

 

19

صرفه جویی درمصرف انرژی

1370

1381

1389

20

علائم و تابلوها

1384

   

21

پدافند غیرعامل

     

 

 

راهنمایمباحث بیست ویک گانه مقررات ملی ساختمان

 • راهنمای مبحث دهم:طرح واجرای ساختمانهای فولادی(جلد1و2)
 • راهنمای مبحث سیزدهم :طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمانها
 • راهنمای مبحث نوزدهم :صرفه جویی درمصرف انرژی
 • راهنمای اتصالات درساختمانهای فولادی
 • راهنمای طراحی واجرای قالب بندی سازه های بتنی
 • دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
 • راهنمای مبحث نهم(1390):طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
 • راهنمای مبحث هفتم(1390):پی و پی سازی
 • راهنمای مبحث ششم (1390) : بارهای وارد بر ساختمان
 • راهنمای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (1386)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (1386)

 

/ 0 نظر / 35 بازدید